Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า

foto1

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว น้ำเงิน-ทอง

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

Friendly Links

krumontree 200x75
isangate com 200x75
ppor 200x75

Backend System

No. of Page View

00948737
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
303
407
710
311504
7944
20281
948737

Your IP: 18.232.53.185
2022-05-16 18:54
"โรงเรียนด่านสวีวิทยาเปิดภาคเรียนที่1/2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนมารับหนังสือเรียนและจ่ายค่าประกัน จำนวน 200บาท และจะประชุมผู้ปกครองวันที่ 26 พฤษภาคม 2565"

 

  1. แนะแนวการศึกษาต่อ
  2. เปิดเรียน on-site วันแรก
  3. ทดลองปฏิบัติการท่ารำ
  4. ประกวดสวดมนต์หมู่
  5. ประกวดบรรยายธรรม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 2. โรงเรียนบ้านท้องตม 3. โรงเรียนหาดทรายรี

การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ On=site วันแรกหลังสถานะการ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการมาเรียนที่โรงเรียนของนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณ รพสต.ด่านสวี อบต.ด่านสวี คณะกรรมการสถานศฯึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นอย่างสูง

กิจกรรมทดลองปฏิบัติการ การฝึกซ้อมออกแบบท่ารำร่วมกับโครงการของ สสส โดยการเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพ.ศ. 2564 จังหวัดชุมพร ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ผลการประกวด รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ 1. ดญ ธัญวรัตน์ โรจธรรมธร 2. ดญ จิราวรรณ จอมทอง 3. ดญ สุภาวดี รุ่งเรือง 4. ดญ พชรพร สุมา ( ย้ายสถานศึกษา) 5. ดญ ศุทธวดี สงไข่ ( ย้ายสถานศึกษา) ฝึกซ้อมโดย คุณครูธรรมรัช มัชฌิมวงศ์ คุณครูวิภาพร ชั่งสัจจา

โรงเรียนด่านสวีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-3 ) เด็กหญิงกนกวรรณ ภูวจินดาได้อันดับที่ 5 จากผู้เข้าร่วมประกวด 11 คน ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4-6 ) นางสาวสายจิตร แคล้วปลื้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภูมิภาค

next
prev

โครงการและกิจกรรม

11

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ
จำนวน 3 โรงเรียน

1. โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต
2. โรงเรียนบ้านท้องตม
3. โรงเรียนหาดทรายรี

77145

ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ประจำปี 2565

เข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม
ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
ณ วัดชุมพรรังสรรค์
ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมทดลองปฏิบัติออกแบบท่ารำจากวิทยากร
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
รจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน สสส
เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2564

 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 

 

old std