วันสถาปนาลูกเสือ


เปิดกีฬาสี "ด่านสวีเกมส์62"

กีฬากลุ่มสวีบูรพา

กีฬาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วงด่านสวีมาร์ชชิ่งแบนด์