มาร์ชด่านสวีวิทยา
คำร้อง/ทำนอง : ครูชาติชาย  ชนชีวัฒน์

........................................

        โรงเรียนด่านสวีวิทยา เก่งกล้า ทะนง องอาจ การศึกษาพวกเรา
สามารถ  เทิดทูนในชาติศาสนา พระมหาราชันย์

         โรงเรียนด่านสวีวิทยา การกีฬาชิงชัยรวมใจมั่น แม้ชนะ-ปราชัย
ไม่สำคัญ  พวกเรายึดมั่นในน้ำใจของนักกีฬา

         ธง น้ำเงิน-ทอง มองเด่น เป็นสง่า เชิดชูเกียรติยึดมั่น ในจรรยา
ร่วมใจรักษา ด้วยสามัคคี

         โรงเรียนด่านสวีวิทยา เก่งศึกษา กตัญญูรู้หน้าที่
พวกเราล้วนสุขเกษมเปรมปรีดิ์ เทิด ด.ว.นี้ให้เกริกไกร ไชโย(ไชโยไชโย)
                                              Version1
                         

Version2