krumontree250x65
ppor250x65
isangate250x65

 

Login Form

Search

    นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์ นายบุญนำ รองมาลี และนางพเยาว์
 สุขเอมโอษฐ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
 ศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยาวางพวงมาลา
เนื่องในวันอาภากร
 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระ
องค์เจ้าอาภากร เกียรติ
 วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอ
 สวี จังหวัดชุมพร เมื่อ 19 
พฤษภาคม 2561 
     นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา
 นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้าบริหารงานวิชาการและนาง
 เสงี่ยม หนูอิ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯเข้าร่วม
ประชุม   "โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ด้วยการเรียนรู้
 แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ระหว่าง
 วันที่19-20พ.ค.61 ณ โรงแรมไดมอนด์พลา
ซา จ.สุราษฎร์ธานี

 

   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรอบ2(เฉพาะผู้ปกครองที่ไม่ได้มาวันที่ 18 พฤษภาคม2561) 4 มิถุนายน 2561 
   กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561   
   อบรมยุวประมง 28 - 29 มิถุนายน 2561 
   กีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพรจัดขึ้นระหว่าง 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561  
  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 5 - 7 กรกฏาคม 3561 
   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ด่านสวีเกมส์61" วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับพื้นฐานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 
  เปิดภาคเรียน 1/2561 / ลงทะเบียนเรียน 7 พฤษภาคม 2561
   ปรับพื้นฐาน ม.1 ,ม.4 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561
   ด.ญ.อรกนก วรรณะ ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง(ประเภทนักเรียนเรียนร่วม) ระดับชาติ   
        ณ โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 จ.ปทุมธานี
  แผ่นพับงานประกันคุณภาพฯ/ดูแผ่นพับ (f

 

School Director

 นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ
ผู้อำนวยการ

แนะนำบุคลากร

yaowaluck2.jpg
 
 

 

Visitors Counter

0275822
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
1529
4007
223830
19542
21735
275822

Your IP: 54.162.184.214
2018-05-26 12:44

User Online

มี 1951 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์