รางวัลเหรียญทองโอลิมปิก โครงงานวิทยาศาสตร์ จากประเทศตุรกี ปีการศึกษา 2537


  ชนะเลิศเหรียญทองเซปักตะกร้อหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมฯจ.ชุมพร ปี 2561
  ชนะเลิศเหรียญทองเซปักตะกร้อชายอายุไม่เกิน 16 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมฯจ.ชุมพร ปี 2561
  ชนะเลิศเหรียญทองเซปักตะกร้อชายอายุไม่เกิน 14 ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมฯจ.ชุมพร ปี 2561
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67                                    
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

 รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกโครงงานวิทยาศาสตร์

 ประเทศตุรกี ปี พ.ศ.2537                                      

       นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์

-โล่เชิดชูเกียรติครูผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการดีเด่น 
-โล่เชิดชูเกียรติครูผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น

 -ครูดีเด่นวิชาศิลปศึกษา เขตการศึกษา 3
 -ครูดีเด่นศูนย์ดนตรีสากล จังหวัดชุมพร

 นางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์ 

- ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น สพม.11

 

 นายบุณนำ  รองมาลี

-รางวัลครูคุณธรรมดีเด่น ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูสวี

 

         นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา
          -เกียรติบัตรผู้เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่น
              ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอสวี ปี 2560
        นางสาวขนิษฐา  ทิพย์หมัด
             -เกียรติบัตรผู้เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่น
               ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอสวี ปี 2560