Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

.

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

DSW Marching Band

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00767265
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
442
380
822
130271
11889
14557
767265

Your IP: 3.95.131.146
2021-07-26 20:57
""ด่วน!!ศบค.จังหวัดชุมพรประกาศเลื่อนเปิดการเรียนแบบ on site ไปจนถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบ on line ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ โรงเรียนด่านสวีวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564""
 
  1. คิดส์ คิด ทำ
  2. ป้องกันไข้เลือดออก
  3. ประชุมประเมินความพร้อม
  4. มอบหน้ากากอนามัย
  5. เตรียมจัดงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการคิดส์คิดทำเด็กและเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ณ ห้องโสตประสาท.ร.ด่านสวีวิทยา โดย สสส.โดยมีนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีครูภูชิช นครพัฒน์ ครูมาลีทัศน์ ปานศิลาและครูชนากานต์ พุ่มเกต ดูแลควบคุม เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564

ผอ.พรชนัน ตันติธัญญากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี นำทีม อสม.มาพ่นยาฆ่ายุง ป้องกันไข้เลือดออกให้กับโรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 18 มิถุนายน2564

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการประชุมประเมินความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนโดยมีนายสนั่น หนูอิ่ม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี นางพรชนันท์ ตันติธัญญากร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ด่านสวี และคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมเล็ก ห้องผู้อำนวยการ เมื่อ 18 มิถุนายน 2564

นายธรรมรัช มัชฌิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นตัวแทนนายธีระยุทธ์ อักษรสิทธิ์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 550 ชิ้นให้โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีนางเวงี่ยม หนูอิ่ม อนามัยโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อ 21 มิถุนายน 2564

โรงเรียนด่านสวีวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของกวีเองของโลก ที่มีผลงานยอดเยี่ยมไปเป็นต้นแบบการแต่งคำประพันธ์ของไทย

next
prev

โครงการและกิจกรรม


 

       ประชุมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทำความสะอาดเตรียมความพร้อม
อบต.ด่านสวี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่
เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน
 ป้องกันไข้เลือดออก
รพ.สต.ด่านสวี ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายให้กับ
โรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ อาคารโสตฯ 26/03/64
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 
   เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนครนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
ประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยา ณ อาคาร
โสตทัศนูปกรณ์ รร.ด่านสวีวิทยา เมื่อ 11/02/64

 

old std