Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนด่านสวีวิทยา

foto1

๓๐ กันยา คราเกษียณ

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

DSW Marching Band

foto1

www.dansawi.ac.th

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00805882
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
330
902
1824
166499
16821
19557
805882

Your IP: 3.237.2.4
2021-09-28 18:12
"เรียนผู้ปกครองนักเรียนทราบ ขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลและขออนุญาตในการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ Pfizer ให้กับนักเรียน(ระหว่างวันที่ ๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านโปรดให้ข้อมูลผ่านครูที่ปรึกษาภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านกลุ่มไลน์ชั้นเรียน ขอขอบคุณ"
 
  1. คิดส์ คิด ทำ
  2. มอบลำโพงอเนกประสงค์
  3. มอบน้ำดื่มช่วยภาวะ COVID-19
  4. นิเทศติดตามออนไลน์
  5. การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ

โครงการคิดส์คิดทำเด็กและเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ณ ห้องโสตประสาท.ร.ด่านสวีวิทยา โดย สสส.โดยมีนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีครูภูชิช นครพัฒน์ ครูมาลีทัศน์ ปานศิลาและครูชนากานต์ พุ่มเกต ดูแลควบคุม เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนด่านสวีวิทยามอบลำโพงอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนให้กับโรงเรียนด่านสวีวิทยา เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ2564 โดยมี ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 กันยายน 2564

อาจารย์ภูชิต นครพัฒน์ อาจารย์โรงเรียนด่านสวีวิทยา ได้นำน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ข้าวสาร 25 กฺโลกรัม มาม่า 5 ลัง ปลากระป๋อง 5 แพ็ค มามอบให้อบต.ด่านสวี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 )โดยมีนายสมชาติ เชาวนะปัญจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีเป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยามอบหมายให้ น.ส.ชนากานต์ พุ่มเกตและนายธรรมรัช มัชฌิมวงศ์ เป็นตัวแทนนำเสนอการเข้ารับการนิเทศติดตามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ2564 ขอขอบคุณ ศน.สุจินต์ ภิญญานิลที่ให้การนิเทศ แนะนำเป็นอย่างดี

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีนายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยากล่าวต้อนรับ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ปากน้ำชุมพรที่เสียสละมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และที่ไม่ได้เอ่ยนาม จากการประสานงานและดำเนินการโดยครูภูชิช นครพัฒน์ ครูมาลีทัศน์ ปานศิลา เมื่อ19/08/2564

next
prev

โครงการและกิจกรรม


 

       ประชุมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทำความสะอาดเตรียมความพร้อม
อบต.ด่านสวี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่
เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน
 ป้องกันไข้เลือดออก
รพ.สต.ด่านสวี ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายให้กับ
โรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ อาคารโสตฯ 26/03/64
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 
   เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนครนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
ประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยา ณ อาคาร
โสตทัศนูปกรณ์ รร.ด่านสวีวิทยา เมื่อ 11/02/64

 

old std