Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

Welcome to Dansawiwittaya School

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

DSW Marching Band

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00747244
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
354
157
110745
6425
18389
747244

Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 06:30
  ... ด่วน!..ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังน่าเป็นห่วง โรงเรียนจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564 จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้านจนถึงวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 และให้นักเรียนมาโรงเรียนวันที่ 21 มิถุนายน 2564........จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน...
  1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ 5ส.
  2. ภารกิจวงโยธวาทิต
  3. ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2563
  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  5. ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์และกลุ่ม 5ส. ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 19 มีนาคม 2564

วงโยธวาทิต โรงเรียนด่านสวีวิทยา ให้บริการในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีคัฟต้ายภัยยาเสพติด โดยมีนายชุมพล จุลใส อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เมื่อ 25 มีนาคม 2564 ควบคุมวงโดยนายชาติชาย ชนชีวัฒน์

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2563" ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 5-6 เมษายน 2564

โรงเรียนด่านสวีวิทยาต้อนรับครูชนากานต์ พุ่มเกต ครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เดินทางมารับตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้เดินทางมาส่งด้วยจำนวนหนึ่ง ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา

next
prev

โครงการและกิจกรรม


 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ อาคารโสตฯ 26/03/64
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 
   เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนครนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
ประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยา ณ อาคาร
โสตทัศนูปกรณ์ รร.ด่านสวีวิทยา เมื่อ 11/02/64

 

old std