Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

Welcome to Dansawiwittaya School

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

DSW Marching Band

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00713659
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
155
858
155
76109
9048
9393
713659

Your IP: 3.238.174.50
2021-04-18 02:41
  โรงเรียนงดใช้สนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายทุกชนิด  ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Couid-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง....นักเรียน ม.3 ม.6 ที่ต้องการสอบซ่อมให้ติดต่อครูประจำวิชา ทางช่องทางออนไลน์ ด่วน!....ส่วนระดับชั้นอื่นๆให้สอบซ่อมเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว.........24 เมษายน 64 ปิดภาคเรียน....
  1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ 5ส.
  2. ภารกิจวงโยธวาทิต
  3. ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2563
  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  5. ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์และกลุ่ม 5ส. ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 19 มีนาคม 2564

วงโยธวาทิต โรงเรียนด่านสวีวิทยา ให้บริการในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีคัฟต้ายภัยยาเสพติด โดยมีนายชุมพล จุลใส อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เมื่อ 25 มีนาคม 2564 ควบคุมวงโดยนายชาติชาย ชนชีวัฒน์

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2563" ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 5-6 เมษายน 2564

โรงเรียนด่านสวีวิทยาต้อนรับครูชนากานต์ พุ่มเกต ครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เดินทางมารับตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้เดินทางมาส่งด้วยจำนวนหนึ่ง ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา

next
prev
                                         นางสาวนฤมล  เทพชา                                                                                                                        
  ศศ.บ.นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ
สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชุมพร
ครูพี่เลี้ยง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายวินัย อวยผลเจริญกิจ

  ค.บ.ธุรกิจศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                                            นางเสงี่ยม  หนูอิ่ม                                                                                                                                
  วท.บ.เกษตรศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                          นายภูชิช  นครพัฒน์                                                                                                                            
  ศศ.ม.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

                                                              นายเจริญ  ส่งระวิ                                                                                                                             
  ค.บ.บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรฺธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายธรรมรัช  มัชฌิมวงศ์

   ค.บ.สังคมศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ครูผู้ช่วย

 

โครงการและกิจกรรม


 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ อาคารโสตฯ 26/03/64
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 
   เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนครนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
ประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยา ณ อาคาร
โสตทัศนูปกรณ์ รร.ด่านสวีวิทยา เมื่อ 11/02/64

อบรมโครงการอนุรักษ์ชายฝั่ง
 
กองทัพเรือภาค1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ

 อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง บ้านท้องตมใหญ่
  คุณวัชรินทร์ แสวงการ ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 ณ อาคารอเนกประสงค์ การแสดงของ
 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และการแสดง
  ดนตรีของนักเรียนชั้น ม.6 และชุมนุม
  ดนตรีสากล
โครงการฟุตบอลเพื่อน้อง ครั้งที่2
 หารายได้เพื่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับ
 โรงเรียนด่านสวีวิทยา
chatchai 12 ต้อนรับบุคลากร
 คณะครูและบุคลากรมาส่ง น.ส.ขวัญฤดี
  คงโตรม พนักงานราชการโรงเรียนด่าน
  สวีวิทยา

 

old std