dansawiwittaya@gmail.com
Tel./Fax: 077-538254

foto1

พระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

foto1

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการ

foto1

งามสง่า นำมาโชว์ วงโยธวาทิต

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00635183
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
16
54
2246
813
592
635183

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-21 19:39
ยินดีต้อนรับ นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
  1. ประเมินครูดีเด่น
  2. เหรียญทองระดับชาติ
  3. รับโล่เชิดชูเกียรติ
  4. ภารกิจฝ่ายบริหาร
  5. ทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ประเมินผลงานครูดีเด่นศูนย์ดนตรีสากล เพื่อรับรางวัลในวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยมีนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในพิธี

นายธีระภัทร แดงละอุ่น นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ประเภทนักเรียนเรียนร่วม รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ3 การวาดภาพรายการนักเรียนเรียนร่วมบกพร่องทางการได้ยิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 7 มกราคม 2563

นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียนด่านสวีวิทยา รับโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2563 ของอำเภอสวี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เมื่อ 16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ชมรมฟุตบอลโกล์หนู จังหวัดชุมพร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยาและนักเรียนประถมศึกษาพื้นที่บริการ จำนวน 155 ทุนๆละ 1,000บาท ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ด่านสวีวิทยา เมื่อ18/01/63

next
prev

เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2562

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
1 เด็กหญิงเกตน์ณิการ์ มีศรี มัธยมศึกษาปีที่1 3.58  
2 เด็กชายกิตติพันธ์ น้อยเขาล้าน มัธยมศึกษาปีที่1 3.80  
3 เด็กชายกวิน ชัยณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่1 3.80  
4 เด็กชายบุญญฤทธิ์ สุขแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 4.00  
5 เด็กหญิงศุภักษร ยันตะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่1 3.51  
6 เด็กหญิงจิตติมา ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 3.94  
7 เด็กหญิงอนุสรา พัดแบน มัธยมศึกษาปีที่2 3.78  
8 เด็กหญิงนิศารัตน์ รุ่งแจ้ง มัธยมศึกษาปีที่3 3.64  
9 เด็กหญิงปวีณ์นุช รุ่งแจ้ง มัธยมศึกษาปีที่3 3.94  
10 เด็กหญิงรุ่งนภา มั่นคง มัธยมศึกษาปีที่3 3.85  
11 เด็กหญิงสุรัตนา แก้วสกุล มัธยมศึกษาปีที่3 3.85  
12 นางสาวชลธิชา ชังช่างเรือ มัธยมศึกษาปีที่4 3.83  
13 นางสาวจี้เพชร ข้อติโก้ มัธยมศึกษาปีที่4 3.65  
14 นางสาวศุภากร มือสันทัด มัธยมศึกษาปีที่5 3.54  
15 นางสาวปาริกา ณะฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่6 3.66  

+

DSW marching band

old std

scout