Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการ

foto1

จบ 2562 ชุมพร

foto1

งามสง่า นำมาโชว์ วงโยธวาทิต

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ

foto1

congratulations

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
 
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00639501
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
21
142
6178
1226
669
639501

Your IP: 3.235.172.213
2020-05-28 18:04
ด่วน!..การสมัครเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ผู้ปกครองยังสามารถสมัครได้ทุกเวลาโดยติดต่อผ่าน ครู-อาจารย์ โรงเรียนด่านสวีวิทยาจนถึงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.63  
  1. มอบน้ำให้จุดคัดกรองด่านสวี
  2. ปัจฉิมนิเทศ
  3. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
  4. รองแชมป์ฟุตซอลสวีคัพ63
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครอบครัว “นครพัฒน์” นำน้ำดืมไปสนับสนุนจุดคัดกรอง ณ ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร โดยครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา ภูชิช นครพัฒน์ เป็นผู้มอบในครั้งนี้ เราจะผ่านพ้นวิกฤติการแพร่กระจายเชื้อโควิถี-19 ไปพร้อมกัน(ขอขอบคุณภาพจากคุณประสิทธิ์ นครพัฒน์)

ดร.ปฐมพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 6 มนาคม 2562

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม 5ส. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ชายหาดปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพรระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563

ทีมฟุตซอลโรงเรียนด่านสวีวิทยารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทการแข่งขัน FUTSAL SAWI CUP 1 รุ่นประชาชนทั่วไป ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ภายใต้การนำทีมโดย ครูภูชิช นครพัฒน์ ระหว่างวันที่10-14 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยนายสมศักดิ์ เข็มขาว นายนวพล ดันสูงเนิน นางนัฐจารักษ์ โสมคิด นายณรงค์ศักดิ์ คงทอง ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนด่านสววิทยา

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
 13 ตุลาคม 62
      by Admin.
     นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เข้าร่วม
     พิธิระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดช         มหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท่ว่าการอำเภอสวี เมื่อ 13/10/62
 ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  29-30 สิงหาคม 2562
    by Admin.
    นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา บริหาร
   งานบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
    นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากร เมื่อ 29-30/08/62

 

 

DSW marching band

old std

scout