Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

Welcome to Dansawiwittaya School

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

DSW Marching Band

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00713657
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
858
153
76109
9046
9393
713657

Your IP: 3.238.174.50
2021-04-18 02:36
  โรงเรียนงดใช้สนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายทุกชนิด  ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Couid-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง....นักเรียน ม.3 ม.6 ที่ต้องการสอบซ่อมให้ติดต่อครูประจำวิชา ทางช่องทางออนไลน์ ด่วน!....ส่วนระดับชั้นอื่นๆให้สอบซ่อมเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว.........24 เมษายน 64 ปิดภาคเรียน....
 1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ 5ส.
 2. ภารกิจวงโยธวาทิต
 3. ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2563
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 5. ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์และกลุ่ม 5ส. ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 19 มีนาคม 2564

วงโยธวาทิต โรงเรียนด่านสวีวิทยา ให้บริการในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีคัฟต้ายภัยยาเสพติด โดยมีนายชุมพล จุลใส อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เมื่อ 25 มีนาคม 2564 ควบคุมวงโดยนายชาติชาย ชนชีวัฒน์

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2563" ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 5-6 เมษายน 2564

โรงเรียนด่านสวีวิทยาต้อนรับครูชนากานต์ พุ่มเกต ครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เดินทางมารับตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้เดินทางมาส่งด้วยจำนวนหนึ่ง ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

 • 7-9,19-22 เมษายน 64 สอบแก้ตัวสำหรับผู้สอบไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ
 • ประกาศผลการสอบปลายภาค 7 เมษายน 64 ทาง www.dansawi.ac.th/new
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 >> new>>
 • เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 • ด่วน! ให้นักเรียนติดตามผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ในวันที่ 7 เมษายน 64
 • นักเรียนใหม่รายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
 • 24-28 เมษายน 64 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 24 เมษายน 2564 ปิดภาคเรียน
 • อนุมัติการจบหลักสูตร รับ ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.6 วันที่ 9 เมษายน 2564
 • กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 7-9,19-22 เมษายน 2564
 • ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาภายใน Dansawi Games 2020 >> new>>


 

โครงการและกิจกรรม


 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ อาคารโสตฯ 26/03/64
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 
   เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนครนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
ประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยา ณ อาคาร
โสตทัศนูปกรณ์ รร.ด่านสวีวิทยา เมื่อ 11/02/64

อบรมโครงการอนุรักษ์ชายฝั่ง
 
กองทัพเรือภาค1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ

 อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง บ้านท้องตมใหญ่
  คุณวัชรินทร์ แสวงการ ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 ณ อาคารอเนกประสงค์ การแสดงของ
 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และการแสดง
  ดนตรีของนักเรียนชั้น ม.6 และชุมนุม
  ดนตรีสากล
โครงการฟุตบอลเพื่อน้อง ครั้งที่2
 หารายได้เพื่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับ
 โรงเรียนด่านสวีวิทยา
chatchai 12 ต้อนรับบุคลากร
 คณะครูและบุคลากรมาส่ง น.ส.ขวัญฤดี
  คงโตรม พนักงานราชการโรงเรียนด่าน
  สวีวิทยา

 

old std