Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

foto1

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00684954
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
178
216
627
49764
4256
13860
684954

Your IP: 3.238.70.175
2021-01-20 19:49
 ......ด่วน!..กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษาในเขตควบคุมสูงสุด รวมถึงโรงเรียนใน จ.ชุมพรด้วย จากสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อ Virus Corona-19 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31มกราคม 2564  หรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระบบ On line........กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ขอเปลี่ยนแปลงโดยให้เป็นไปโดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้กำหนด ให้นักเรียนติดตามรายละเอียดจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นระยะๆ......
  1. วันคล้ายวันประสูติเสด็จเตี่ย
  2. ต้อนรับโรงเรียนวัดสามพัน
  3. ค่ายแกนนำเยาวชนฯ
  4. ค่ายวงโยธวาทิต
  5. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา พร้อมด้วยนายเจริญ ส่งระวิ นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จเตี่ยบ้านหัวเขาถ่าน หมู่ที่8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อ 19 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามพันนำคณะครูมาส่งนางสาวขวัญฤดี คงโตรม มารายงานตัวเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีนายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์

พลเรือตรีจรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาค๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ดำน้ำชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่๑ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี โดยมีนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนด่านสวีวิทยา และโรงเรียนสวีวิทยา โรงเรียนละ ๔๐ คน เข้ารับการอบรม

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสมาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ในกิจกรรมครั้งนี้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมนาฏศิลป์ แลกเปลี่ยนของขวัญของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

next
prev

โครงการและกิจกรรม


 

อบรมโครงการอนุรักษ์ชายฝั่ง
 
กองทัพเรือภาค1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ

 อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง บ้านท้องตมใหญ่
  คุณวัชรินทร์ แสวงการ ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 ณ อาคารอเนกประสงค์ การแสดงของ
 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และการแสดง
  ดนตรีของนักเรียนชั้น ม.6 และชุมนุม
  ดนตรีสากล
โครงการฟุตบอลเพื่อน้อง ครั้งที่2
 หารายได้เพื่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับ
 โรงเรียนด่านสวีวิทยา
chatchai 12 ต้อนรับบุคลากร
 คณะครูและบุคลากรมาส่ง น.ส.ขวัญฤดี
  คงโตรม พนักงานราชการโรงเรียนด่าน
  สวีวิทยา
 Superiority of Innovation Research 

Teacher & Student Learning 2020

 

 ทุนของคุณพนัส จังหวัดชลบุรี
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียน 2/2563

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ          
-ครูธนภรณ์ สุขแก้ว
-ครูพเยาว์ สุขเอมโอษฐ

   ครงการพัฒนาบุคลากร
 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดดอนยาง อ.บางสะพาน
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมวันประมงแห่งชาติ
บริเวณ"หัวอ่าง" อ่าวบ่อคา อ.สวี จ.ชุมพร

 

DSW marching band

old std

scout