dansawiwittaya@gmail.com
Tel./Fax: 077-538254

foto1

พระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

foto1

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการ

foto1

งามสง่า นำมาโชว์ วงโยธวาทิต

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00635174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
16
45
2246
804
592
635174

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-21 19:37
ยินดีต้อนรับ นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
  1. ประเมินครูดีเด่น
  2. เหรียญทองระดับชาติ
  3. รับโล่เชิดชูเกียรติ
  4. ภารกิจฝ่ายบริหาร
  5. ทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ประเมินผลงานครูดีเด่นศูนย์ดนตรีสากล เพื่อรับรางวัลในวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยมีนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในพิธี

นายธีระภัทร แดงละอุ่น นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ประเภทนักเรียนเรียนร่วม รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ3 การวาดภาพรายการนักเรียนเรียนร่วมบกพร่องทางการได้ยิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 7 มกราคม 2563

นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา หัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียนด่านสวีวิทยา รับโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2563 ของอำเภอสวี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เมื่อ 16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ชมรมฟุตบอลโกล์หนู จังหวัดชุมพร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยาและนักเรียนประถมศึกษาพื้นที่บริการ จำนวน 155 ทุนๆละ 1,000บาท ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ด่านสวีวิทยา เมื่อ18/01/63

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

DSW marching band

old std

scout