Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

พระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

foto1

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการ

foto1

งามสง่า นำมาโชว์ วงโยธวาทิต

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ

foto1

กิจกรรมวันมาฆบูชา

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00636139
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
26
207
2922
766
1003
636139

Your IP: 3.229.118.253
2020-02-29 16:29
ยินดีต้อนรับ ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
  1. กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม
  2. ประกาศเจตนารมณ์
  3. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
  4. ต้อนรับผู้อำนวยการ
  5. วันมาฆบูชา

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นประธานในการแสดงรอบกองไฟ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่414 อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านมรสวบ และโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์ ประธานสภานักเรียน นำนักเรียนประกาศเจตนารมณ์เพื่อทำงานสานต่อข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง4ข้อ ต่อ ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 5 มกราคม 2563

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม 5ส. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ชายหาดปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพรระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานีบางส่วน,ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับนายปฐมพงศ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยาซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสวนศรวิทยาเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยานำคณะครู บุคลากร นักเรียน ไปปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดถ้ำเขาล้าน ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

DSW marching band

old std

scout