Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

เก่งศึกษา กตัญญู รู้หน้าที่

foto1

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00666900
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
225
465
32029
62
5784
666900

Your IP: 3.237.67.179
2020-12-01 08:39
 .......ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา ภาคเรียน 2/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563.......24 ธันวาคม 2563 สอบธรรมศึกษา....25 ธันวาคม 2563 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่....
  1. กฐินวัดบรรพตฯ
  2. ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
  3. โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.
  4. ทุนการศึกษาคุณพนัส(จ.ชลบุรี)

นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบรรพตวารีเขต ตำบลด่านสวี เมื่อ 23 ตุลาคม 2563

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์มอบช่อดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา นายทะนง ธีระประไพ นายกัมพล ชุ่มจันทรและนายชาญชัย ผลอุบัติ แทนผู้อำนวยการ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนสวีวิทยา เมื่อ 12/11/63

นางเสงียม หนูอิ่มและนายธรรมรัช มัชฌิมวงศ์ ร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนและโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ให้การต้อนรับคณะบุคคล ภายใต้การนำของคุณพนัส(จ.ชลบุรี) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนๆละ 2,000 บาท รวม 30,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยา และอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

DSW marching band

old std

scout