Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนด่านสวีวิทยา

foto1

เกษียณสุขเกษม

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

foto1

www.dansawi.ac.th

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00817898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
80
517
950
180412
10717
18120
817898

Your IP: 3.236.239.91
2021-10-19 03:59
"กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer  (รอบที่ 1)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 (บางส่วนที่ได้รับการประสานจากครูประจำชั้น) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ จุดรับวัคซีนโรงพยาบาลสวี สำหรับชั้นอื่นๆให้รอฟังประกาศอีกครั้ง"
  1. คิดส์ คิด ทำ
  2. มอบลำโพงอเนกประสงค์
  3. มอบน้ำดื่มช่วยภาวะ COVID-19
  4. มุทิตาจิตครูเกษียณ
  5. งานมุทิตาจิตสหวิทยาเขตชุมพร 2

โครงการคิดส์คิดทำเด็กและเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ณ ห้องโสตประสาท.ร.ด่านสวีวิทยา โดย สสส.โดยมีนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีครูภูชิช นครพัฒน์ ครูมาลีทัศน์ ปานศิลาและครูชนากานต์ พุ่มเกต ดูแลควบคุม เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนด่านสวีวิทยามอบลำโพงอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนให้กับโรงเรียนด่านสวีวิทยา เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ2564 โดยมี ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 กันยายน 2564

อาจารย์ภูชิต นครพัฒน์ อาจารย์โรงเรียนด่านสวีวิทยา ได้นำน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ข้าวสาร 25 กฺโลกรัม มาม่า 5 ลัง ปลากระป๋อง 5 แพ็ค มามอบให้อบต.ด่านสวี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 )โดยมีนายสมชาติ เชาวนะปัญจะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีเป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดมุทิตาจิตให้นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ นายเจริญ ส่งระวิ ครูชำนาญการพิเศษ นายสามล คล้ายนคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ในวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ภายใต้ระบบการดูแล้ป้องกันการแพร่ขยายของเชื้อ Covid-19 อย่างเข้มงวด เมื่อ 30 กันยายน 2564

เครือข่ายมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตชุมพร2จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แด่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยมีนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธาน

next
prev

โครงการและกิจกรรม


 

 

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) รอบที่ 1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer )
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

งานมุทิตาจิตสหวิทยาเขตชุมพร เขต2
เครือข่ายมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตชุมพร2จัด
กิจกรรมมุทิตาจิตให้แด่ข้าราชการครู ลูกจ้าง
ประจำ  ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวืทยา
   งานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ    ประชุมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทำความสะอาดเตรียมความพร้อม
อบต.ด่านสวี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่
เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน
 ป้องกันไข้เลือดออก
รพ.สต.ด่านสวี ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายให้กับ
โรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านสวีวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศและมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ อาคารโสตฯ 26/03/64
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 

 

old std