กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนด่านสวีวิทยา

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


                                                                                               

IMG-4945.jpg IMG-4946.jpg IMG-4947.jpg

IMG-4948.jpg IMG-4948_2.jpg IMG-4949.jpg

IMG-4949_2.jpg IMG-4950.jpg IMG-4951.jpg

IMG-4952.jpg __0004.jpg __0009.jpg

__0010.jpg __0011.jpg __0063.jpg

__0066.jpg __0068.jpg

วันสถาปนาลูกเสือ 2562

IMG-1736.jpg IMG-1737.jpg IMG-1739.jpg

IMG-1740.jpg IMG-1745.jpg IMG-1751.jpg

IMG-1753.jpg IMG-1754.jpg IMG-1757.jpg

IMG-1760.jpg IMG-1761.jpg IMG-1762.jpg

IMG-1763.jpg IMG-1765.jpg IMG-1766.jpg

IMG-1767.jpg IMG-1769.jpg IMG-1771.jpg

IMG-1772.jpg IMG-1773.jpg IMG-1775.jpg

IMG-1777.jpg IMG-1778.jpg IMG-1779.jpg

IMG-1780.jpg IMG-1781.jpg IMG-1782.jpg

IMG-1783.jpg IMG-1784.jpg IMG-1785.jpg

IMG-1786.jpg IMG-1787.jpg IMG-1788.jpg

IMG-1789.jpg IMG-1790.jpg IMG-1791.jpg

IMG-1792.jpg IMG-1793.jpg IMG-1796.jpg

IMG-1797.jpg IMG-1798.jpg IMG-1800.jpg

IMG-1801.jpg

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมปี 2561

IMG-7381.JPG IMG-7391.JPG IMG-7392.JPG

IMG-7414.JPG IMG-7415.JPG IMG-7416.JPG

IMG-7417.JPG IMG-7418.JPG IMG-7419.JPG

IMG-7421.JPG IMG-7430.JPG IMG-7431.JPG

IMG-7433.JPG IMG-7434.JPG IMG-7445.JPG

IMG-7446.JPG IMG-7462.JPG IMG-7463.JPG

IMG-7465.JPG IMG-7467.JPG IMG-7472.JPG

IMG-7473.JPG IMG-7478.JPG IMG-7479.JPG

IMG-7503.JPG IMG-7505.JPG IMG-7506.JPG

IMG-7508.JPG IMG-7509.JPG IMG-7511.JPG

IMG-7516.JPG IMG-7517.JPG IMG-7519.JPG

IMG-7521.JPG IMG-7522.JPG IMG-7523.JPG

IMG-7524.JPG IMG-7525.JPG IMG-7526.JPG

IMG-7528.JPG

พิธีถวายสัตย์ฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

IMG-1562.JPG IMG-1563.JPG IMG-1564.JPG

IMG-1565.JPG IMG-1566.JPG IMG-1568.JPG

IMG-1569.JPG IMG-1570.JPG IMG-1571.JPG

IMG-1573.JPG IMG-1574.JPG IMG-1575.JPG

IMG-1576.JPG IMG-1578.JPG IMG-1579.JPG

IMG-1583.JPG IMG-1585.JPG IMG-1588.JPG

IMG-1589.JPG

กิจกรรมการสอน

IMG-2050.JPG IMG-2051.JPG IMG-2052.JPG

IMG-2053.JPG IMG-2054-1.JPG IMG-2055.JPG

IMG-2056.JPG IMG-2057.JPG IMG-2058-1.JPG

ทดสอบวิชาพิเศษ

IMG-4577.JPG IMG-4578.JPG IMG-4579.JPG

IMG-4580.JPG IMG-4581.JPG IMG-4585.JPG

IMG-4586.JPG IMG-4587.JPG IMG-4589.JPG

IMG-4590.JPG IMG-4592.JPG IMG-4597.JPG

IMG-4600.JPG IMG-4603-1.JPG IMG-4604-1.JPG

IMG-4607.JPG