Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

Friendly Links

krumontree 200x75
isangate com 200x75
ppor 200x75

Backend System

No. of Page View

00974754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
405
2794
335741
437
16855
974754

Your IP: 34.239.147.7
2022-07-02 03:53
"โรงเรียนด่านสวีวิทยาแจ้งปิดเรียนเป็นการภายในสองวันคือในวันที่23-24 มิถุนายน 2565 เนื่องจากคณะครูติดภารกิจประชุม อบรมที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา"

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน..

อาคารเรียน-อาคารประกอบ-สิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ รายการ ปีที่ก่อสร้าง จำนวน หมายเหตุ
1 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 (ค) 2525 1  
2 อาคารเรียนชั่วคราว - 1  
3 อาคารโสตทัศนูปกรณ์   1  
4 โรงฝึกงาน แบบ มพช. 3 ยูนิต   1  
5 โรงอาหาร   1  
6 บ้านพักครู   4  
7 บ้านพักนักการภารโรง   -  รื้อถอน
8 ห้องน้ำ   2  
9 อาคารเอนกประสงค์/หอประชุม   1  
10 โรงจอดรถ   1  
11 สนามวอลเล่ย์บอล/ตะกร้อ   1  
12 สนามกีฬาฟุตซอล(ขนาดมาตรฐาน)   1  
12 สนามกีฬาฟุตบอล   1  

จำนวนบุคลากร-เจ้าหน้าที่ 2564

ลำดับ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
3 ครูชำนาญการพิเศษ  3 1  4  รวมฝ่ายบริหาร
4 ครูชำนาญการ - 2 2  
5 ครู คศ.1 1 3 4  
6 ครูผู้ช่วย 1  1 2  
7 พนักงานราชการ - 1 1  
8 ครูอัตราจ้าง/ครูวิกฤติ/พี่เล้ยงเด็กพิการ 1  2 3  
9 พนักงานขับรถ  - -  -  
10 พนักงานจ้างทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  -  
11 ลูกจ้างประจำ 3 - 3  
           

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1        รอการบันทึก
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2        รอการบันทึก
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3       รอการบันทึก 
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       รอการบันทึก 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4        รอการบันทึก
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5        รอการบันทึก
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6        รอการบันทึก
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
  จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น        

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ตราสัญลักษณ์ สีและธงโรงเรียน

flag navy gold


คบเพลิงมีรัศมีออกรอบข้างขนาบด้วย
ลายกนกบนฐานดอกบัว

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
สีน้ำเงิน
หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
สีทอง หมายถึง ความเจริญงอกงาม

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

"เสริมคุณธรรม  นำการกีฬา  พัฒนาวิชาการ"

 

ค่านิยมขององค์กร

"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ"

 musicฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!music

แผนที่แสดงที่ตั้ง

dsw map 3

 

ผังบริเวณโรงเรียน

 

old std