Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
 
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00639529
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
21
170
6178
1254
669
639529

Your IP: 3.235.172.213
2020-05-28 19:26
ด่วน!..การสมัครเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ผู้ปกครองยังสามารถสมัครได้ทุกเวลาโดยติดต่อผ่าน ครู-อาจารย์ โรงเรียนด่านสวีวิทยาจนถึงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.63  

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

อาคารเรียน-อาคารประกอบ-สิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ รายการ ปีที่ก่อสร้าง จำนวน หมายเหตุ
1 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 (ค) 2525 1  
2 อาคารเรียนชั่วคราว - 1  
3 อาคารโสตทัศนูปกรณ์   1  
4 โรงฝึกงาน แบบ มพช. 3 ยูนิต   1  
5 โรงอาหาร   1  
6 บ้านพักครู   4  
7 บ้านพักนักการภารโรง   -  
8 ห้องน้ำ   2  
9 อาคารเอนกประสงค์/หอประชุม   1  
10 โรงจอดรถ   1  
11 ลานกีฬา   2  
12 สนามกีฬาฟุตบอล   1  

จำนวนบุคลากร-เจ้าหน้าที่

ลำดับ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
3 ครูชำนาญการพิเศษ  3  3  6  รวมฝ่ายบริหาร
4 ครูชำนาญการ -  1  
5 ครู  -  2  
6 ครูผู้ช่วย 2  1  3  
7 ครูอัตราจ้าง/ครูวิกฤติ/พี่เล้ยงเด็กพิการ -  2  2  
8 พนักงานขับรถ  - -  -  
9 พนักงานจ้างทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ  1    
10 ลูกจ้างประจำ 3 - 3  
  รวม 11 9  20  

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1  29 13   42  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2  16  14 30   
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3  20 15   35  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  65  42 107  
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4  17  11  28  
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5  13 10   23  
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6  4  10  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  34 27  61  
  จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น     168  

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ตราสัญลักษณ์ สีและธงโรงเรียน

dsw logo new flag navy gold


คบเพลิงมีรัศมีออกรอบข้างบนฐานดอกบัว

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
สีน้ำเงิน
หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
สีทอง หมายถึง ความเจริญงอกงาม

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

"เสริมคุณธรรม  นำการกีฬา  พัฒนาวิชาการ"

 

ค่านิยมขององค์กร

"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ"

 musicฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!music

แผนที่แสดงที่ตั้ง

dsw map 3

 

ผังบริเวณโรงเรียน

plan copy

 

DSW marching band

old std

scout