Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00817905
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
517
957
180412
10724
18120
817905

Your IP: 3.236.239.91
2021-10-19 04:12
"กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer  (รอบที่ 1)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 (บางส่วนที่ได้รับการประสานจากครูประจำชั้น) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ จุดรับวัคซีนโรงพยาบาลสวี สำหรับชั้นอื่นๆให้รอฟังประกาศอีกครั้ง"

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน..

อาคารเรียน-อาคารประกอบ-สิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ รายการ ปีที่ก่อสร้าง จำนวน หมายเหตุ
1 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 (ค) 2525 1  
2 อาคารเรียนชั่วคราว - 1  
3 อาคารโสตทัศนูปกรณ์   1  
4 โรงฝึกงาน แบบ มพช. 3 ยูนิต   1  
5 โรงอาหาร   1  
6 บ้านพักครู   4  
7 บ้านพักนักการภารโรง   -  รื้อถอน
8 ห้องน้ำ   2  
9 อาคารเอนกประสงค์/หอประชุม   1  
10 โรงจอดรถ   1  
11 สนามวอลเล่ย์บอล/ตะกร้อ   1  
12 สนามกีฬาฟุตซอล(ขนาดมาตรฐาน)   1  
12 สนามกีฬาฟุตบอล   1  

จำนวนบุคลากร-เจ้าหน้าที่ 2564

ลำดับ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
3 ครูชำนาญการพิเศษ  3 1  4  รวมฝ่ายบริหาร
4 ครูชำนาญการ - 2 2  
5 ครู คศ.1 1 3 4  
6 ครูผู้ช่วย 1  1 2  
7 พนักงานราชการ - 1 1  
8 ครูอัตราจ้าง/ครูวิกฤติ/พี่เล้ยงเด็กพิการ 1  2 3  
9 พนักงานขับรถ  - -  -  
10 พนักงานจ้างทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  -  
11 ลูกจ้างประจำ 3 - 3  
           

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1        รอการบันทึก
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2        รอการบันทึก
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3       รอการบันทึก 
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       รอการบันทึก 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4        รอการบันทึก
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5        รอการบันทึก
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6        รอการบันทึก
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
  จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น        

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ตราสัญลักษณ์ สีและธงโรงเรียน

flag navy gold


คบเพลิงมีรัศมีออกรอบข้างขนาบด้วย
ลายกนกบนฐานดอกบัว

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
สีน้ำเงิน
หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
สีทอง หมายถึง ความเจริญงอกงาม

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

"เสริมคุณธรรม  นำการกีฬา  พัฒนาวิชาการ"

 

ค่านิยมขององค์กร

"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ"

 musicฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!music

แผนที่แสดงที่ตั้ง

dsw map 3

 

ผังบริเวณโรงเรียน

 

old std