Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

Friendly Links

krumontree 200x75
isangate com 200x75
ppor 200x75

Backend System

No. of Page View

00948731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
297
407
704
311504
7938
20281
948731

Your IP: 18.232.53.185
2022-05-16 18:28
"โรงเรียนด่านสวีวิทยาเปิดภาคเรียนที่1/2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนมารับหนังสือเรียนและจ่ายค่าประกัน จำนวน 200บาท และจะประชุมผู้ปกครองวันที่ 26 พฤษภาคม 2565"

 

   เจ้าของผลงาน/สื่อ  ชื่อผลงาน/สื่อ
  นางสาวมาลีทัศน์  ปานศิลา
  "ครูเมย์"                                                                                      

1.คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์                
2.ทบทวน การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส
3.สนามแม่เหล็ก เส้นสนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก
4.ทบทวน พันธะเคมีของธาตุคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
5.จดจำคำอุปสรรคหรือคำนำหน้าหน่วย (Prefix)
6.การบวกจำนวนเต็ม
7.เลขยกกำลังฐาน10 
8.สัญกรณ์วิทยาศาสตร์   

9.การทำโจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
10.กฏของโอห์ม
11.แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก
12.แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
13.ส่งงานก่อน
14. กิจกรรมวันวิทยาศ่าสตร์
15.ห้องสื่อและการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                                                                                                                                                                                   

IMG 4574  นางสาวชนากานต์  พุ่มเกต
 "ครูมิ้ว"

 1. การสร้างคำในภาษาไทย
 
2.คำสมาส ง่ายนิดเดียว
 3. ลักการสังเกตภาษาบาลี - สันสกฤต
 4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รู้จักคำคล้องจอง

 

 

 
     

 


****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา (ฉบับที่ 5)****
****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา (ฉบับที่4)****
****ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ****
****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ****
****ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รีบเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 ****

****ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ ****<ใบสมัครออนไลน์>
****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา(ฉบับที่3)****
****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา(ฉบับที่2)****

****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา****
****ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านสวีวิทยา****
****คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2564****

****
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษามีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔****

old std