Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
dlit

Friendly Links

krumontree 200x75
isangate com 200x75
ppor 200x75

Backend System

No. of Page View

00974755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
405
2795
335741
438
16855
974755

Your IP: 34.239.147.7
2022-07-02 04:01
"โรงเรียนด่านสวีวิทยาแจ้งปิดเรียนเป็นการภายในสองวันคือในวันที่23-24 มิถุนายน 2565 เนื่องจากคณะครูติดภารกิจประชุม อบรมที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา"

 

โรงเรียนของเรา

รงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้สนามของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต เป็นที่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก โดยผู้ปกครอง ประชาชน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 64,856 บาท โดยมี นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นผู้บริหารคนแรก

dsw map 1

รงเรียนด่านสวีวิทยา ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ และได้ย้ายจากสนามโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวแบบมุงกระเบื้อง และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ มพช.จำนวน 3 ยูนิต บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง 

dsw map 2

ลำดับผู้บริหารโรงเรียนด่านสวีวิทยา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายธรรมนิจ ชอุ่มผล  2522 - 2526
2 นายบำรุง คัคณา  2526 - 2530
3 นายสมใจ  สันติยานนท์  2530 - 2534
4 นายสันติ  ลีนะธรรม  2534 - 2538
5 นายประยูร  ชนะ  2538 - 2542
6 นายอนันต์  มณีรัตน์  2543 - 2549
7 นายปรีชา  พิมล  2549 - 2559
8 นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ  2559 - 2562
 9         ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต  2563 - ปัจจุบัน

 

 

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!

 

 

old std