Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00879352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
322
507
3542
238164
16671
16933
879352

Your IP: 23.20.20.52
2022-01-27 10:29
"ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา  (ฉบับที่ 8)โรงเรียนเปิดเรียนแบบปกติ (On site)ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนและติดต่อสอบถามโดยตรงผ่านครูประจำชั้น "

โรงเรียนของเรา

รงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้สนามของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต เป็นที่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก โดยผู้ปกครอง ประชาชน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 64,856 บาท โดยมี นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นผู้บริหารคนแรก

dsw map 1

รงเรียนด่านสวีวิทยา ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ และได้ย้ายจากสนามโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวแบบมุงกระเบื้อง และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ มพช.จำนวน 3 ยูนิต บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง 

dsw map 2

ลำดับผู้บริหารโรงเรียนด่านสวีวิทยา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายธรรมนิจ ชอุ่มผล  2522 - 2526
2 นายบำรุง คัคณา  2526 - 2530
3 นายสมใจ  สันติยานนท์  2530 - 2534
4 นายสันติ  ลีนะธรรม  2534 - 2538
5 นายประยูร  ชนะ  2538 - 2542
6 นายอนันต์  มณีรัตน์  2543 - 2549
7 นายปรีชา  พิมล  2549 - 2559
8 นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ  2559 - 2562
 9         ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต  2563 - ปัจจุบัน

 

 

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!

 

 

old std