Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00696589
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
204
146
204
62261
1371
7160
696589

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-07 16:12
 ....กำหนดสอบปลายภาค 2/2563 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2564.....กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา....

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้สนามของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต เป็นที่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก โดยผู้ปกครอง ประชาชน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 64,856 บาท โดยมี นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นผู้บริหารคนแรก

dsw map 1

โรงเรียนด่านสวีวิทยา ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ และได้ย้ายจากสนามโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวแบบมุงกระเบื้อง และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ มพช.จำนวน 3 ยูนิต บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง 

dsw map 2

ลำดับผู้บริหารโรงเรียนด่านสวีวิทยา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายธรรมนิจ ชอุ่มผล  2522 - 2526
2 นายบำรุง คัคณา  2526 - 2530
3 นายสมใจ  สันติยานนท์  2530 - 2534
4 นายสันติ  ลีนะธรรม  2534 - 2538
5 นายประยูร  ชนะ  2538 - 2542
6 นายอนันต์  มณีรัตน์  2543 - 2549
7 นายปรีชา  พิมล  2549 - 2559
8 นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ  2559 - 2562
 9         ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต  2563 - ปัจจุบัน

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!

dsw front gate 1

 

DSW marching band

old std

scout